Bestuur en beleid

ANBI gegevens Stichting Volksoperahuis

Algemene gegevens

Postadres: Tussen de Bogen 87, 1013 JB Amsterdam

Bezoekadres: Tussen de Bogen 87, 1013 JB Amsterdam

Statutaire Naam: Stichting Het Volksoperahuis

RSIN of fiscaal nummer: 8095.64.737

Contactgegevens

Telefoon: 06-15072725

Website: http://www.volksoperahuis.nl

Algemeen e-mailadres:info@volksoperahuis.nl

Statutaire doelstelling:

Het produceren van audiovisuele producties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2020:

Volks         aansprekend voor iedereen
Opera         grote maatschappelijke, morele en religieuze dilemma’s worden niet geschuwd
Huis            theater als een plek waarin je thuis kunt komen

Sinds 2013 heeft Het Volksoperahuis de blik gericht op culturen die in het verleden met diverse motieven, en dan voornamelijk koloniale, door Nederland zijn aangeraakt. Wanneer er sprake is van een multicultureel drama, dan spelen het gedeelde verleden en de pijn die dat verleden heeft veroorzaakt daarin een grote rol. Het gezamenlijk vertellen daarover (ons uitgangspunt is: vertellen met, niet vertellen over) werkt bevrijdend.

Naast deze nationale en internationale ambities heeft zich de afgelopen jaren een nieuwe energie genesteld die zich zo volhardend heeft gemanifesteerd dat wij er niet meer omheen kunnen: De Wasserette. Begonnen als een kleine, bescheiden buurtsoap in Amsterdam-Noord is dit project uitgegroeid tot een krachtig verbindend medium voor de sociale cohesie in een volkswijk.

Zowel in ons postkoloniale theater als in De Wasserette staat het bouwen van bruggen tussen culturen die niet om elkaar heen kunnen centraal. We signaleren processen van verandering waarbij bestaande waarden onder druk worden gezet. Dit speelt in de buurt, in het land en wereldwijd. Het gaat ons er in dit proces niet om het slachtofferschap van de oude waarden te benadrukken, of de rechten van de nieuwe waarden te bevechten. Het gaat ons om het benadrukken van de schoonheid van de ontmoeting met de ander.

Governance Code Cultuur

Het Volksoperahuis onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit Bestuurssamenstelling

Naam: Taco Ruighaver
Functie: Voorzitter

Naam: José Manshanden
Functie: Secretaris

Naam: Gert Born
Functie: Lid

Naam: Ernestine Comvalius
Functie: Lid

Naam: Cor Stam
Functie: Lid

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Downloads:

Gewaarmerkt bestuursverslag en jaarrekening 2019

Gewaarmerkt bestuursverslag 2018

Gewaarmerkte Jaarrekening 2018

Financiering

Het Volksoperahuis wordt structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdam Fonds voor de Kunsten.

Het Volksoperahuis ondersteunen? Mail naar annet@volksoperahuis.nl.